30 Jan

BinUmut-Flyer-12Çewlik BinUmut e.V. Europa; yıllardır geri bırkılmışlığı, yoksulluğu yaşayan bölgemiz insanına yardım elini uzatmak, bir nebzede olsa dertlerine ortak olmak ve yoksulluğun tüketilmesinde çalışmalar yürütmek amacı ile kurulmuştur.

Bu amaçla; yoksullukla mücadeleyi temel hedef alan ulusal ve uluslar arası kurumlarla işbirliği içinde, yoksulluğun ortadan kaldırılması için bölgemiz öznelinde çalışmalar yapmanın yanısıra, sivil toplumun bu mücadeleye katılımını sağlamak ve bir bütün olarak Avrupada yaşayan yöre insanını yoksullukla mücadele konusunda duyarlı hale getirmekte hedefleri arasındadır.

Kısacası, yoksulluğun tüketilmesi amacıyla, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunacak çalışmalar yapmak ve bu temelde toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmeği amaçlamaktadır.

Bu amaçlarını yerine getirirken, ihtiyaç sahibi yoksul yurttaşlara gıda, giyim, sağlık, eğitim vs. hususlarda maddi ve manevi her türlü yardımda bulunmakla birlikte, ekonomik istihdamlarını kendilerinin sağlamasına dönük çalışmalar yürütmek, bu yönlü destek – kaynak sunmak ve teşvik etmek derneğimizin asıl hedeflerini oluşturmaktır.

Yöremiz yoksul insanına yardım elini uzatmayı hedefleyen Çewlik BinUmut e.V. Europa olarak yürüteceğimiz sosyal projelere sunacağınz katkılar, geleceğe dair güzel umutların yeşermesine vesile olacaktır. Bu amaçla çıktığımız yolda;

“Bir Umut’da Sen Ol„
kampanyasına desteklerinizi bekliyoruz.

Çewlik BinUmut e.V. Europa
Yönetim Kurulu